Posjetite sa nama Sajam knjige Beograd 2023

Posjetite sa nama Sajam knjige Beograd 2023

NOVI SAD- BEOGRAD- SAJAM KNJIGE 2 DANA

27.10.2023.-29 .10.2023.

CIJENA 130,00 KM DO 30.09.2023.

CIJENA 140,00 KM OD 01.10.2023.

030 514 886, 061 404 883 ili 061 708 430

bosnatours@hotmail.com

PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN TRAVNIK 27.10.22 PETAK

Polazak u kasnim večernjim satima ispred Doma zdravlja u Travniku. Polazak iz raznih gradova BiH: Bugojno, Donji Vakuf, Travnik, Vitez, Zenica, Doboj…Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe. Satnice dostavljamo naknadno, par dana pred polazak.

2.DAN 28.10.2023.

Dolazak u Novi Sad u jutarnjim satima. Obilazak Novog Sada u pratnji stručnog vodiča: Petrovaradinska tvrđava, Srpsko Narodno pozorište, Trg slobode, Zmaj Jovina ulica, ulica Laze Telečkog… Nakon obilaska slobodno vrijeme do smještanja u hotel iza 14h. Slobodno vrijeme za odmor. Nakon odmora u večernjim satima vožnja u grad sa autobusom. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel po slobodnom izboru; taxi, šetnja. Noćenje.

3. DAN. 29.10.2023. BEOGRAD (SAJAM) – TRAVNIK

Doručak. Odjava iz hotela, vožnja prema Beogradu na sajam. Slobodno vrijeme .Vožnja prema BiH u popodnevnim satima (16:30h-17:00h). Očekivani dolazak u BiH u kasnim večernjim satima.

Aranžman uključuje:

• Prijevoz modernim autobusom visoke klase

• PZO ( PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE)

• Obilazak Novog Sada u pratnji stručnog vodiča

• Noćenje u Novom Sadu sa doručkom u hotelu 3*ili 4* (udaljen od grada 2,5 km)

• Noćni prijevoz do Novog Sada (grupni)

• Organizacija putovanja

• Vodič (Novi Sad)

Aranžman ne uključuje:

• Ulaznice za sajam knjige

NAPOMENE ZA PUTOVANJE

• Rok za prijavljivanje je najkasnije 15 dana prije polaska na putovanje ili do popune mjesta

• Doplata za 1/1 sobu je 40,00 KM

• U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkazivanja aranžmana sedam dana prije polaska.

• Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Prilikom prijavljivanja potpisivanja ugovora, uplaćuje se akontacija u iznosu od 50% cijene, a najkasnije 15 dana prije polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 50% do punog iznosa cijene putovanja. Plaćanje može biti: 1) Avansno, gotovinom, uplatom na račun Bosna Toursa ili putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Bosna Tours ima potpisan ugovor.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI BOSNA TOURS

Agencija zadržava pravo da, u slučaju izmjene cijene prijevoza, izmjene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmjeni cijenu putovanja za odgovarajući iznos.

OTKAZNI ROK

Putnik ima pravo odustati od putovanja, o čemu je dužan obavjestiti organizatora putovanja. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to: – 5% ako se putovanje otkaže do 45 dana prije početka putovanja (blagovremeni otkaz), – 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana prije početka putovanja, – 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana prije početka putovanja , – 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja, – 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja, – 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja, – 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.

                                                                                                                             Vaš  Bosna Tours!